KONGRES, SYMPÓZIUM, SEMINÁR, ŠKOLENIE, PRACOVNÁ PORADA, OBCHODNÉ JEDNANIE, RODINNÁ OSLAVA

KONGRESOVÁ MIESTNOSŤ

V penzióne je k dispozícii miestnosť na usporiadanie nielen kongresov, ale aj sympózií, seminárov, školení, pracovných porád, obchodných jednaní a rodinných osláv s kapacitou do 50 osôb. Zabezpečíme komplexné technické vybavenie a občerstvenie podľa požiadaviek klienta.

 

 

 

 

FOTOGALÉRIA